VAND I HAVEN

En enkelt lille vandkunst med lyden af rindende vand eller guldsmedens dans over åkandernes smukke blomster, er hyggeligt. Til søer og bassiner er her alt fra bassinfolie, pumper, midler mod alger, til vandplanter og planter til kanten. Små og store filtre, der sikrer klart vand.

Ikke mindst har vi viden om pasning af vand, planter og fisk, så du får både kvalitet og gode råd med hjem.

Ib fodre fisk

Ib har en stor interesse og over 40 års erfaring med planlægning, etablering og pasning af vand i haven.

Plantning og pleje af vandplanter

Det er vigtigt at planterne tages ud af potten og sættes i en netkurv inden plantning, da rødderne behøver ilt. Brug vandplantejord eller åkandeler ved plantning. Planter til lavt vand eller sumpbed kan plantes i tørveklyner i kanten af bassinet. Flydeplanter lægges direkte ud i vandet, hvor de kan flyde frit. Undervandsplanter er især gode til at forhindre alger, da de optager nærig direkte fra vandet. 

Vandplanter gødes med en speciel vandplantegødning i vækstsæsonen. Brug ikke almindelig gødning, den opløses i vandet og fremmer algevækst. 

 

Fisk til dit havebassin

Transport af fisk fra planteskolen og hjem foregår i en spand eller en vandfyldt platpose. Det er vigtigt at fiskene langsomt vænnes til deres nye vandmiljø. Start med at sætte spanden eller posen med fiskene ned i bassinet, så vandtemperaturen bliver ens. Lidt vand fra bassinet kan lidt efter lidt hældes i posen/spanden og efter ca. 1 time har fiskene vænnet sig til de nye vandforhold.